Segja voor scholen

Mijn kennis en kunde over omgaan met en informeren over rouw, verlies, afscheid nemen en dood heb ik in de loop der jaren opgedaan in het onderwijs in combinatie met de postHBO-studie Verlieskunde. Graag deel ik deze kennis en opgedane ervaring met onderwijsprofessionals maar ook met ouders en leerlingen. Daarvoor zijn veel mogelijkheden die ik graag op maat aanbied. Een gesprek is de beste manier om samen te onderzoeken waar behoefte aan is, maar alvast een aantal mogelijkheden:

 • ouderavond over omgaan met verlies en verdriet op school. Dit kan een preventief karakter hebben als onderdeel van een workshopavond op school. Het kan ook informatief en steunend zijn wanneer zich een overlijden heeft voorgedaan in de school
 • teamscholing over omgaan met verlies en verdriet in je klas of op school
 • begeleiden en adviseren van IB en directie over dit thema
 • telefonische helpdesk voor info en ondersteuning voor ouders en onderwijsprofessionals
 • individueel begeleidingstraject voor een leerkracht
 • een activiteit in groep 1 t/m 8
 • ....
  Ik denk graag mee!

En als je zelf al verder wilt, kijk dan eens naar de Checklist Verlies & rouw

Kosten voor schoolbegeleiding:
€ 85,- per uur inclusief BTW

Praktisch boek voor onderwijs

Samen met Imke Denissen schreef ik in 2022 het boek Verlies en verdriet op school. Wat nu?
Hierin beschrijven we 8 aanraders om vorm te geven aan het omgaan met verlies en verdriet binnen de basisschool.

Iedereen krijgt in zijn of haar leven namelijk te maken met verlies en verdriet. Op school dient dit zich in verschillende vormen aan; op kind niveau door de scheiding van ouders, op klas niveau als een leerling overlijdt en op schoolniveau als één van de collega's ernstig ziek wordt. Dit kunnen gebeurtenissen zijn waar je je op kunt voorbereiden, bijvoorbeeld wanneer een leerling terminaal ziek blijkt te zijn. Er kan zich ook een onverwacht verlies aandienen zoals een leerkracht die verongelukt of leerlingen die gedood worden in een familiedrama.
Het is goed om je als schoolteam af te vragen hoe jullie omgaan met dit thema en hoe je zelf als professional reageert als je geconfronteerd wordt met verlies of verdriet.

In dit boek bieden we je achtergrondkennis, theorie en handvatten om in eerste instantie zelf te onderzoeken wat jouw coping is bij verlies en verdriet, om vanuit dat bewustzijn ook je professionele handelen op school en in de klas vorm te geven.
Zo willen we een bijdrage leveren aan normalisering van aandacht voor verlies en de emoties die daarbij horen, ook al is dat soms moeilijk.
Tot slot wensen we dat dit boek houvast kan bieden in periodes waarin je als professional moet handelen terwijl je tegelijk persoonlijk moet omgaan met de impact van gebeurtenissen.

Het boek is te bestellen bij de grote online boekwinkels en ook rechtstreeks bij uitgeverij Instondo via deze link https://www.instondoboeken.nl/product/342/Verlies-en-verdriet-op-school-Wat-nu 

Veel leesplezier, en ik hoor graag wat je ervan vindt!

Scholen

Troostkoffer

Een troostkoffer bevat materialen die meteen voorhanden zijn op het moment dat zich een onverwacht verlies voordoet. Fijn om er één samen te stellen voor je eigen school. De volgende boeken zijn een mooie start om in elke groep iets te kunnen bieden :

 • Groep 1 t/m 3 :
  Dood / Nelleke Moot
  Als verdriet op bezoek komt/ Eva Eland
  Grote boom is ziek / Nathalie Slosse
  Het einde van iemand / Floor Bal
 • Groep 4 t/m8 :
  Alles wat was/ Stine Jensen
  Doodgewoon /Bette Westera

Materialen die kunnen helpen een kalme sfeer in de klas te creëren om te praten over het verlies:

 • een mooie doek om in het midden van de kring te leggen waar je voorwerpen op kunt rangschikken
 • een (led) kaars of echte kaars in een pot (dan ook aansteker of lucifers)
 • een praatstok om het vertellen en luisteren te ondersteunen
 • een klein vaasje om bloemetjes in te zetten
 • een lichtsnoer met kleine lampjes en zonodig batterijen
 • thematische kleurplaten van bijvoorbeeld mandela's voor kinderen die iets willen doen in plaats van alleen luisteren
 • een troostknuffel
 • ...wat school zelf passend vindt

Nog meer ideeën vind je online:
In de digitale rouwkoffer (hierin zijn boeken voor verschillende verliezen thematisch en op sociaal emotionele leeftijd gerangschikt)

Koffetje troost heeft boeken en materialen voor kinderen in rouw. Hier kunnen scholen ook een koffer met inhoud op maat bestellen.

Scholen